Kwalifikacja wstępna

Od wielu lat mówi się o konieczności ukończenia szkolenia kwalifikacji wstępnej dla kierowców. Kurs ten ma na celu lepsze przygotowanie kierowców do pracy w transporcie drogowym. Do uczestnictwa w tym kursie zobowiązani zostali kierowcy którzy uzyskali uprawnienia dla kategorii C, C1, C+E i C1+E po 10 września 2009 roku, oraz dla kategorii D, D+E, D1, D1+E po 10 września 2008 roku. Poniżej możecie dowiedzieć się więcej na temat form kursu oraz o naszej ofercie.

Kwalifikacja wstępna pełna

To szkolenie trwa 280 godzin i skierowane jest do osób, które:

 • nie ukończyły jeszcze 21 roku życia – dla kategorii C i C+E
 • nie ukończyły jeszcze 23 roku życia – dla kategorii D i D+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

To szkolenie trwa 140 godzin i skierowane jest do osób, które:

 • ukończyły 21 rok życia – dla kategorii C i C+E
 • ukończyły 23 rok życia – dla kategorii D i D+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

To szkolenie trwa 70 godzin i skierowane jest do osób, które:

 • nie ukończyły jeszcze 21 roku życia (dla kat. C i C+E) i mają ukończone szkolenie dla kwalifikacji wstępnej dla kategorii C i C+E. Wówczas te osoby mogą przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej dla kategorii D i D+E;
 • nie ukończyły 23 roku życia (dla kat. D i D+E) i mają ukończone szkolenie dla kwalifikacji wstępnej dla kategorii D i D+E. Wówczas te osoby mogą przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej dla kategorii C i C+E;

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

To szkolenie trwa 35 godzin i skierowane jest do osób, które:

 • ukończyły 21 rok życia (dla kat. C i C+E) i ukończyły szkolenie kwalifikacji dla kategorii C i C+E. Wówczas te osoby mogą przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej dla kategorii D i D+E;
 • ukończyły 23 rok życia (dla kat. D i D+E) i ukończyły szkolenie kwalifikacji dla kategorii D i D+E. Wówczas te osoby mogą przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej dla kategorii C i C+E.

Program szkolenia zakłada prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Na wykładach, prowadzonych w naszej sali edukacyjnej, specjaliści z dziedziny transportu drogowego omawiają zagadnienia takie jak:

 • racjonalne kierowanie pojazdem ciężarowym (technika jazdy, obsługa samochodu, mocowanie ładunków, bezpieczeństwo przewozu towarów i osób, optymalizacja zużycia paliwa)
 • aktualnie obowiązujące przepisy ruchu drogowego;
 • logistyka transportu drogowego;
 • zagrożenia w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna kończy się uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i uprawnia do pracy w zawodzie kierowcy w transporcie drogowym.

Ośrodek Szkolenia Kierowców WP prowadzi zajęcia szkolenia kwalifikacji wstępnej w niewielkich grupach, dbając o łatwo przyswajalną formę nauki. Na zajęciach korzystamy z bogatego zaplecza technologicznego i z profesjonalnie przygotowanej bazy wiedzy. U nas kwalifikacja wstępna będzie nie tylko ciekawa, ale także praktyczna. Zapraszamy!